O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (5) : Prikaži vse priloge (5)
Uporaba od: 01.01.2015
Uporaba do: 31.12.2015
Datum vpisa: 01.12.2014

Posebnost glede uporabe po 37. in 38. členu prehodne in končne določbe ZDDV-1H. NUPB zakona vključuje tudi ZIPRS1415 - tj. podaljšanje stopenj DDV (22% in 9,5%) do 31.12.2015.

Priloga I - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV .pdf
Priloga Ia - Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena zakona .pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 13.08.2021
ZDDV-1 in Pravilnik o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo 01.07.2021 [!] 06.07.2021
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2021 13.07.2021 01.07.2021
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 30.06.2021 06.01.2021
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2020 30.12.2020 [!] 30.11.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11