O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (6) : Prikaži vse priloge (6)
Uporaba od: 01.01.2020
Uporaba do: 31.10.2020
Datum vpisa: 05.12.2019

ZDDV-1 se je z "novelo L" (UL RS, št. 72/19 z dne 04.12.2019) spremenil, še preden so se začele uporabljati določbe, uveljavljene z "novelo K" (UL RS, št. 59/19 z dne 04.10.2019), ki se uporabljajo od 1.1.2020 naprej.

Z "novelo L" je zakonodajalec uvedel le posebno nižjo 5% stopnjo DDV na dobavo knjig, časopisov itd. na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko) - glej spremenjen drugi odstavek 41. člena ZDDV-1 ter novo Prilogo IV (Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja posebna nižja stopnja DDV).

Priloga I - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV.pdf
Priloga Ia - Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena zakona.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
ZDDV-1 in Pravilnik o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo 01.07.2021 [!] 06.07.2021
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2021 01.07.2021
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 30.06.2021 06.01.2021
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2020 30.12.2020 [!] 30.11.2020
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 19.10.2019 31.12.2019 07.10.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10