O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 18.08.2021
Datum vpisa: 13.05.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 25.11.2021
Kombinirana nomenklatura za leto 2022 01.01.2022 22.11.2021
Kombinirana nomenklatura za leto 2021 01.01.2021 31.12.2021 16.02.2021
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6