O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 01.01.2022
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 26.08.2022
Članek nima posebnosti! Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.pdf
UL EU 151/22 - Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/859 z dne 24. maja 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.07.2024 13.06.2024
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025) 01.01.2025 08.04.2024
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 05.04.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.01.2024 30.06.2024 06.11.2023
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7