O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 14.02.2023
Uporaba do: 22.12.2023
Datum vpisa: 06.09.2023

Posebnost glede uporabe – glej:
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1;
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1;
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 173. člena SZ-1.

Posebnost glede uporabe za:
.. izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zaradi poplav in plazov) – glej 59. člen ZIUOPZP;
.. upravičence za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine po poplavah in plazovih - glej 60. člen ZIUOPZP.

Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1.doc
Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1.doc

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
12.a Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 23.12.2014
13.b VZORCI internih aktov - popis poslovnih prostorov, dodelitev oznak poslovnim prostorom in pravila za dodeljevanje zaporednih številk 01.12.2015 04.01.2016
14. Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja 14.03.2012 03.10.2016
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 01.07.2013 24.06.2013
03.a Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu 01.01.2007 12.01.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29