aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UVELJAVLJANJE ODBITKA DDV NA PODLAGI FIKTIVNIH RAČUNOV – Storitev kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti (I Ips 50278/2013-129) 15.12.2016 18.07.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – NAVIDEZNA DOBAVA BLAGA (X Ips 97/2015) 23.11.2016 27.01.2017
SUBJEKTIVNI ELEMENT KOT RAZLOG ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Odstop od utečene poslovne prakse davčnega zavezanca pri poslovanju z odpadnimi kovinami (X Ips 427/2014) 27.10.2016 13.02.2017
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Začetek teka roka (X Ips 210/2014) 06.10.2016 02.02.2017
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI – Dobava pozidanega stavbnega zemljišča, na katerem stoji objekt (X Ips 11/2015) 25.08.2016 03.02.2017
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nakup kmetijskih strojev – Vedenje o sodelovanju pri goljufivih transakcijah (X Ips 374/2014) 15.06.2016 30.09.2016
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA DDV – Pogoji za izplačilo presežka obračunanega DDV (X Ips 296/2015) 01.06.2016 29.08.2016
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – NAČELO DOBRE VERE – Neskrbnost davčnega zavezanca v odnosu do goljufije izdajatelja računa (X Ips 85/2014) 20.04.2016 25.08.2016
Sprememba utečene poslovne prakse med davčnimi zavezanci – Okoliščine, ki nakazujejo na to, da je davčni zavezanec vedel o goljufivih transakcijah na področju DDV 12.11.2015 31.03.2016
Računi kot fiktivne knjigovodske listine – Neskrbno ravnanje davčnega zavezanca ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 12.11.2015 15.04.2016
Odlog izvršitve odločbe v davčnih zadevah – Dodatna odmera DDV – Dokazovanje težko popravljive škode 17.07.2015 19.08.2015
Dolžnost ravnanja z razumno skrbnostjo na področju DDV – Objektivne okoliščine, ki kažejo na goljufijo 08.06.2015 10.08.2015
Preverba prejetih računov za nabavo tovornih vozil ter pravica do odbitka DDV – Pravni standard skrben gospodarstvenik 08.06.2015 09.09.2015
Pravica do odbitka DDV – Dokazi, ki izkazujejo, da bo nepremičnina namenjena za ekonomsko dejavnost 04.06.2015 07.08.2015
Osnovno preverjanje poslovanja izdajatelja računa – Neskrbnost davčnega zavezanca v odnosu do goljufije izdajatelja računa ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 19.03.2015 05.08.2015
DVOM O UPRAVIČENOSTI ZAHTEVE ZA VRAČILO DDV – Zavarovanje izpolnitve obveznosti (III Ips 24/2016) 12.03.2015 25.10.2017
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Računi, izdani s strani missing traderjev – Dobava vozil ter dobava in montaža pohištva 05.03.2015 10.06.2015
Pravica do odbitka DDV – Transakcije, povezane z zlorabo sistema DDV – Pomanjkanje verodostojne poslovne dokumentacije pri gradbenih storitvah 05.03.2015 12.06.2015
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Okoliščine, na podlagi katerih bi se davčni zavezanec moral prepričati o svojih dobaviteljih 05.03.2015 23.06.2015
Vračilo neupravičeno zaračunanega DDV v povezavi s storitvijo najema nepremičnine 20.01.2015 06.07.2015
Pravica do odbitka DDV – Vedenje o sodelovanju pri utaji DDV – Zmotna uporaba materialnega prava 15.01.2015 25.03.2015
Zavrnitev zahteve za vračilo DDV – Opis storitve na računu – Znesek dobroimetja na kartici 27.11.2014 07.04.2015
POTRDITEV PRISILNE PORAVNAVE TER POPRAVEK ODBITKA DDV – Sprememba dejavnikov (X Ips 3/2015) 18.11.2014 24.05.2018
Obvezni podatki na računu – Pravilnost obračunavanja in pobiranja DDV – Pogodba o nudenju odvetniških storitev 13.11.2014 19.02.2015
Datum opravljene transakcije ter pravica do odbitka DDV – Kontinuirano izvajanje storitev 13.11.2014 02.01.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152