aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Pravico do odbitka DDV je moč zavrniti, če davčni organ na podlagi objektivnih okoliščin dokaže, da je bila transakcija povezana z goljufijo 09.05.2013 10.09.2013
Solidarna odgovornost za plačilo DDV – Okoliščine na strani neplačujočega gospodarskega subjekta ter zmotna uporaba materialnega prava 21.12.2012 11.05.2016
Odbitek DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah 29.11.2012 09.05.2016
Pogoji za (ne)priznanje odbitka DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah 21.11.2012 23.04.2013
Nakup avtomobilov višjega cenovnega razreda v gotovini ter zavrnitev uveljavljene pravice do odbitka DDV – Neizkazanost transakcije z verodostojnimi knjigovodskimi listinami 21.11.2012 15.05.2013
Verodostojne knjigovodske listine, ki bi potrjevale resničnost transakcije – Zavrnitev pravice do odbitka DDV 21.11.2012 03.05.2016
Zavrnitev pravice do odbitka DDV zgolj zato, ker je izdajatelj računa ravnal nezakonito 15.11.2012 17.04.2013
Presoja pogojev za priznanje pravice do odbitka DDV – Nepopolno vodenje dokumentacije 15.11.2012 06.05.2016
Pravica do odbitka DDV – Neizkazovanje dejansko opravljenih storitev 25.10.2012 31.05.2016
Gradnja in obnova nepremičnin z namenom oddajanja v najem – Pravica do odbitka DDV 27.09.2012 01.06.2016
Odbitek DDV na podlagi računa, ki ga je izdal dobavitelj z odvzeto identifikacijsko številko za namene DDV 13.09.2012 18.04.2013
Zavrnitev pravice do odbitka DDV na podlagi računov, ki ne temeljijo na dejanskih poslovnih dogodkih 17.05.2012 27.08.2012
Neizkazovanje, da računi, na podlagi katerih davčni zavezanec odbija DDV, temeljijo na dejanskih poslovnih dogodkih 17.05.2012 12.06.2013
Ugotavljanje subjektivnega elementa, da je davčni zavezanec vedel, da sodeluje v davčni utaji, ni potrebno, če poslovni dogodek ni izkazan 19.04.2012 18.07.2013
Odbitek DDV od prejetih posredniških storitev – Pomanjkanje verodostojnih listin 26.03.2012 28.08.2013
Odbitek DDV – Poslovanje z neplačujočimi subjekti – Neverodostojni knjigovodski dokumenti 26.03.2012 19.11.2013
Neverodostojne listine pri poslovanju s sekundarnimi surovinami – Plačilo neupravičeno odbitega DDV 26.03.2012 08.01.2014
Vedenje davčnega zavezanca, da sodeluje pri goljufiji na področju DDV – Neizkazanost transakcije ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 01.03.2012 25.11.2013
Izgradnja komunalnega omrežja – Pravica do odbitka DDV 15.12.2011 28.11.2012
Račun, ki ga izda oseba, ki zaračunane storitve ali dobave ne opravi, ni podlaga za odbitek DDV 23.11.2011 13.06.2012
Neverodostojnost računov, na podlagi katerih davčni zavezanec odbija DDV in uveljavlja investicijsko olajšavo 17.11.2011 20.07.2012
Komisijska prodaja rabljenih vozil – Davčna osnova za namene DDV 27.10.2011 24.02.2012
Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine, pri nakupu katere je davčni zavezanec uveljavil pravico do odbitka DDV – Sprememba dejavnikov za izračun odbitka DDV 27.10.2011 03.08.2012
Pravica do odbitka DDV na podlagi računa, ki ga je izdal dobavitelj potem, ko mu je bila že odvzeta identifikacijska številka za namene DDV 01.09.2011 09.12.2011
Neverodostojni računi za nabavo goriva, na podlagi katerih je davčni zavezanec odbijal DDV – Listinska dokumentacija pri odločanju v davčnih postopkih 30.06.2011 09.01.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152