aktualno arhiv vse     Število vpisov: 506
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
Uporaba nepremičnine za dejavnost, oproščeno plačila DDV – Davčna osnova za to uporabo – Interkalarne obresti, plačane med gradnjo nepremičnine Property Development Company 23.04.2015 04.05.2015
Zmotno plačilo DDV, ki ga opravi prejemnik storitev – Zavezanost izvajalca storitev za plačilo DDV ter zavrnitev odobritve vračila DDV – Načelo davčne nevtralnosti GST – Sarviz AG Germania 23.04.2015 29.04.2015
Opravljanje storitev javnih poštnih služb – Dobave blaga v zvezi z opravljanjem teh storitev ter dobav poštnih znamk po nominalni vrednosti – Oprostitev plačila DDV Evropska komisija proti Kraljevini Švedski 21.04.2015 22.04.2015
Dajanje nepremičnine v najem – Možnost vključitve obratovalnih stroškov v davčno osnovo storitev dajanja v najem – Transakcija, ki jo sestavlja enotna storitev ali več samostojnih storitev Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie 16.04.2015 20.04.2015
Obdavčitev dobave nepremičnine v postopku prisilne prodaje na dražbi – Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora izvršitelj, ki izvede tako prodajo, obračunati in plačati DDV v zvezi s tako transakcijo Macikowski 26.03.2015 30.03.2015
Oprostitev plačila DDV za storitve, ki so tesno povezane s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom – Izposoja delavcev na področju zdravstvene nege „go fair“ Zeitarbeit 12.03.2015 13.03.2015
Uporaba stopnje DDV pri dobavi digitalnih ali elektronskih knjig Komisija proti Franciji 09.03.2015 09.03.2015
Uporaba stopnje DDV pri dobavi digitalnih ali elektronskih knjig Komisija proti Luksemburgu 05.03.2015 06.03.2015
Dobava in pridobitev zobne protetike znotraj Unije – Oprostitev plačila DDV VDP Dental Laboratory, X in Nobel 26.02.2015 27.02.2015
Odbitek DDV - Posebni nacionalni postopek v primeru suma zlorab na davčnem področju – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti Surgicare 12.02.2015 13.02.2015
Pojem dajanje nepremičnin v najem – Oprostitev plačila DDV – Odplačno dajanje nogometnega stadiona na voljo Régie communale autonome du stade Luc Varenne 22.01.2015 23.01.2015
Blago, odposlano ali prepeljano znotraj Unije – Utaja, storjena v državi članici prihoda blaga – Zavrnitev uveljavljanje pravic do odbitka, oprostitve ali vračila DDV Schoenimport Italmoda Mariano Previti, Turbu.com in Turbu.com Mobile Phone's 18.12.2014 18.12.2014
Pravica do odbitka DDV – Nespoštovanje formalnih zahtev – Pridobitev blaga znotraj Unije (C-590/13) Idexx Laboratories Italia 11.12.2014 15.12.2014
Pojem »stalna poslovna enota« prejemnika storitve – Kraj, za katerega se šteje, da so bile storitve opravljene za davčne zavezance – Transakcija znotraj Skupnosti Welmory 16.10.2014 17.10.2014
Oprostitve v zvezi z dobavo blaga znotraj Unije – pridobitelj, ki ni identificiran za namene DDV – Obveznost prodajalca, da dokaže avtentičnost podpisa pridobitelja ali njegovega zastopnika Traum 09.10.2014 09.10.2014
Določitev kraja dobave blaga – Dobavitelj, ki ima sedež v drugi državi kot prejemnik – Predelava blaga v državi članici, v kateri ima sedež prejemnik Fonderie 2A 02.10.2014 02.10.2014
Notranje izdajanje računov za storitve, ki jih opravi matična družba s sedežem v tretji državi za svojo podružnico, ki je članica skupine za DDV v državi članici – Obdavčljivost opravljenih storitev Skandia America 17.09.2014 17.09.2014
Nižja stopnja DDV, ki se uporablja samo za knjige, tiskane na papir – Knjige, izdane na fizičnih nosilcih, ki niso papir, za katere se uporablja splošna stopnja DDV – Davčna nevtralnost K 11.09.2014 15.09.2014
Pojem dobava, opravljena za plačilo – Prva uporaba nepremičnine s strani občine, zgrajene zanjo na njenem zemljišču – Dejavnosti, opravljene kot organ oblasti in kot davčni zavezanec Gemeente ’s Hertogenbosch 10.09.2014 16.09.2014
Izvedba dveh transakcij, ki se nanašata na isto blago – Vozila, prodana prek lizinga, ki se zasežejo in ponovno prodajo na dražbi – Neposredni učinek Direktive Sveta 2006/112/ES GMAC UK 03.09.2014 03.09.2014
Finančni lizing – Blago, ki je predmet pogodbe o finančnem lizingu – Nevračilo tega blaga lizinški družbi po odpovedi pogodbe – Blago, za katero je izkazan inventurni manko BCR Leasing 17.07.2014 18.07.2014
Oprostitve pri uvozu blaga, namenjenega v postopek skladiščenja, ki ni carinsko skladiščenje - Obveznost fizičnega vnosa blaga v skladišče - Obveznost plačila DDV ne glede na to, da je bil že plačan v okviru obrnjene davčne obveznosti Equoland 17.07.2014 22.07.2014
Odbitek DDV – Transakcije lizinga – Blago in storitve za mešano uporabo – Pravilo za določanje zneska DDV, ki ga je treba odbiti Banco Mais 10.07.2014 16.07.2014
Pojma »drugi vrednostni papirji« in »drugi plačilni instrumenti« za namene DDV – Sistem spodbujanja prodaje – Kartice popustov Granton Advertising 12.06.2014 13.06.2014
Zmanjšanje davčne osnove za namene DDV zaradi neopravljene prodaje – Obseg obveznosti držav članic Almos Agrárkülkereskedelmi 15.05.2014 16.05.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 506