aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 05.04.2024
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025) 01.01.2025 08.04.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.07.2024 13.06.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.01.2024 30.06.2024 06.11.2023
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD - neuradno prečiščeno besedilo) 20.02.2008 31.12.2024 [!] 15.04.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7