aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025) 01.01.2025 08.04.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.07.2024 13.06.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.01.2024 30.06.2024 06.11.2023
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 05.04.2024
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD - neuradno prečiščeno besedilo) 20.02.2008 31.12.2024 [!] 15.04.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7