aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025) 01.01.2025 08.04.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.07.2024 13.06.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.01.2024 30.06.2024 06.11.2023
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 18.06.2023 31.12.2023 18.06.2023
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 01.01.2023 01.01.2023 [!] 03.11.2022
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 01.01.2023 17.06.2023 21.12.2022
Kombinirana nomenklatura za leto 2022 01.01.2022 31.12.2022 26.08.2022
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 05.04.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2021 01.01.2021 31.12.2021 16.02.2021
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
Kombinirana nomenklatura za leto 2020 01.01.2020 31.12.2020 23.10.2020
Kombinirana nomenklatura za leto 2019 01.01.2019 31.12.2019 05.11.2018
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 18.08.2021 13.05.2021
Kombinirana nomenklatura za leto 2018 01.01.2018 31.12.2018 06.11.2017
Kombinirana nomenklatura za leto 2017 01.01.2017 31.12.2017 03.11.2016
Kombinirana nomenklatura za leto 2016 01.01.2016 31.12.2016 04.11.2015
Kombinirana nomenklatura za leto 2015 01.01.2015 31.12.2015 03.11.2014
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije 01.01.2015 31.12.2018 05.03.2015
Kombinirana nomenklatura za leto 2014 01.01.2014 31.12.2014 11.11.2013
Kombinirana nomenklatura za leto 2013 01.01.2013 31.12.2013 02.11.2012
Kombinirana nomenklatura za leto 2012 01.01.2012 31.12.2012 02.11.2011
Kombinirana nomenklatura za leto 2011 01.01.2011 31.12.2011 23.11.2010
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije 01.01.2011 31.12.2014 11.05.2011
Kombinirana nomenklatura za leto 2010 01.01.2010 31.12.2010 23.12.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31