O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 14.02.2023
Uporaba do: 22.12.2023
Datum vpisa: 06.09.2023

Posebnost glede uporabe – glej:
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1;
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1;
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 173. člena SZ-1.

Posebnost glede uporabe za:
.. izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zaradi poplav in plazov) – glej 59. člen ZIUOPZP;
.. upravičence za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine po poplavah in plazovih - glej 60. člen ZIUOPZP.

Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1.doc
Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1.doc

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
12.a Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 23.12.2014
12. ZAKON O DAVKU NA FINANČNE STORITVE (ZDFS - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 16.12.2014
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 01.07.2013 24.06.2013
08.c Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register 02.03.2013 04.03.2013
08.b Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29