O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 14.02.2023
Uporaba do: 22.12.2023
Datum vpisa: 06.09.2023

Posebnost glede uporabe – glej:
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1;
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1;
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 173. člena SZ-1.

Posebnost glede uporabe za:
.. izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zaradi poplav in plazov) – glej 59. člen ZIUOPZP;
.. upravičence za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine po poplavah in plazovih - glej 60. člen ZIUOPZP.

Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1.doc
Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1.doc

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
08.a Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
03. ZAKON O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP) 01.01.2013 [!] 11.12.2012
08.1 ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1) 28.07.2012 30.07.2012
02.a Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila 14.07.2012 16.07.2012
11. ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) 31.05.2012 [!] 06.06.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29