aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Dodatna odmera DDV pri komisijski prodaji rabljenih osebnih vozil – Nepredložitev obračuna DDV od komisijske prodaje 20.03.2012 10.08.2012
Uveljavitev pravice do odbitka DDV za računalniške storitve – Fiktivni računi, na podlagi katerih davčni zavezanec uveljavlja davčne ugodnosti 20.03.2012 14.05.2013
Nepriznavanje odbitka DDV na podlagi računov za dobavo plovil – Predložitev verodostojnih dokazil 20.03.2012 16.07.2013
Računi, izdani s strani neplačujočih gospodarskih subjektov – Nabava rabljenih strojev – Fiktivni posli 13.03.2012 16.08.2013
Nepriznavanje odbitka DDV na podlagi računov, izdanih le z namenom pridobitve davčnih ugodnosti 06.03.2012 21.11.2012
Nepriznavanje odbitka DDV na podlagi računov, ki jih je izdal neplačujoči gospodarski subjekt 06.03.2012 21.10.2013
Transakcije z namenom pridobitve davčnih ugodnosti – Objektivne okoliščine, iz katerih izhaja, da je davčni zavezanec vedel, da sodeluje v goljufiji 28.02.2012 30.08.2013
Nepriznanje odbitka DDV na podlagi računov, ki jih je izdal neplačujoči gospodarski subjekt 28.02.2012 23.10.2013
Nevodenje dokumentacije po SRS ter vpliv na davčno (ne)priznane stroške za namene DDPO in (ne)priznanje pravice do odbitka DDV 21.02.2012 02.09.2014
Uveljavljanje pravice do odbitka ddv - Navidezni pravni posli z namenom utaje davkov - Storitve strojnih instalacij 21.02.2012 07.10.2015
Davčni inšpekcijski nadzor blagajniškega poslovanja – Gostinska dejavnost ter izdajanje računov 14.02.2012 30.08.2012
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV na podlagi spornih računov, saj ni izkazana izvedba storitev s strani izdajatelja računov 14.02.2012 02.07.2013
Navidezno opravljanje dejavnosti, katere izključni namen je utaja DDV po principu odbitka DDV 14.02.2012 15.07.2013
Neizkazana dobava blaga s strani izdajatelja računa, na podlagi katerega se uveljavlja pravica do odbitka DDV – Fiktivni računi 07.02.2012 27.08.2013
Odkup odpadnega materiala – Sodelovanje z missing trader družbami ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 07.02.2012 06.09.2013
Nepriznavanje odbitka DDV na podlagi računov, izdanih s strani neplačujočih gospodarskih subjektov 07.02.2012 04.11.2013
Zavrnitev pravice do odbitka DDV za prejete storitve poslovnega sodelovanja – Verodostojne knjigovodske listine 31.01.2012 26.08.2013
Dejansko izvedene transakcije kot pogoj za nastanek pravice do odbitka DDV 31.01.2012 05.09.2013
Nepriznavanje odbitka DDV na podlagi računov za nabavo računalniške opreme – Fiktivni računi 24.01.2012 04.09.2013
Adaptacija objekta in nepriznavanje pravice do odbitka DDV – Fiktivni računi 24.01.2012 08.04.2014
Nepriznavanje odbitka DDV – Računi, izdani s strani neplačujočih gospodarskih subjektov 17.01.2012 04.07.2013
Nabava tovornega vozila – Navidezna preprodaja motornih vozil z namenom pridobitve davčnih ugodnosti 17.01.2012 12.07.2013
Neplačujoči gospodarski subjekt – Uveljavitev pravice do odbitka DDV na podlagi fiktivnih računov za gradbene storitve 17.01.2012 13.11.2013
Neplačujoči gospodarski subjekt - Uveljavljanje pravice do odbitka DDV po računih za odpadne kovine 17.01.2012 14.11.2013
Nepriznavanje odbitka DDV – Računi, izdani s strani neplačujočih gospodarskih subjektov – Sodelovanje v goljufivih transakcijah 17.01.2012 17.04.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341