aktualno arhiv vse     Število vpisov: 346
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Navidezni pravni posli ter nepriznavanje odbitka DDV – Prodaja poslovnega deleža 19.11.2013 30.06.2014
Pomanjkanje verodostojnih knjigovodskih listin – Pogoji za zavrnitev pravice do odbitka DDV 19.11.2013 11.08.2014
Pogoji za priznanje odbitka DDV – Računi, prejeti s strani družbe »missing trader« 19.11.2013 26.08.2014
Pravica do odbitka DDV – Storitev, opravljena s strani izdajatelja računa, njegovega podizvajalca ali koga drugega 12.11.2013 24.07.2014
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV – Verodostojno dokumentiranje poslovnih dogodkov 12.11.2013 28.07.2014
Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Verodostojne listine – Nepravilnosti na strani izdajatelja računov 12.11.2013 25.08.2014
Vračilo DDV zavezancem, ki nimajo sedeža v RS – Vložitev zahteve v elektronski obliki – Vročanje poziva na dopolnitev po določilih ZUP 29.10.2013 22.07.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV pri nakupu polprikolic – Vedenje o goljufivih transakcijah ter izkazanost subjektivnega elementa 29.10.2013 04.08.2014
Transakcije, povezane z goljufijo izdajatelja računa ali drugega gospodarskega subjekta višje v dobavni verigi – Napačno uporabljeno materialno pravo 22.10.2013 30.07.2014
Subjektivni element pri ugotavljanju, ali je davčni zavezanec vedel, da sodeluje pri goljufiji za namene DDV – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 22.10.2013 01.08.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Nezadostna dokazna ocena objektivnih okoliščin, ki bi kazale na goljufivo dejanje davčnega zavezanca 15.10.2013 28.08.2014
Pomanjkanje verodostojnih knjigovodskih listin ter pravica do odbitka DDV 01.10.2013 12.06.2014
Presoja objektivnih in subjektivnih okoliščin – Gradbene storitve ter zloraba sistema DDV 24.09.2013 05.06.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV na podlagi dejstva, da storitve niso bile opravljene s strani izdajatelja računov – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 24.09.2013 18.06.2014
Priznanje pravice do odbitka DDV – Gradbene storitve – Poslovanje z neplačujočimi gospodarskimi subjekti 24.09.2013 20.06.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Objektivne okoliščine ter nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 17.09.2013 22.05.2014
Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Pogodba o nudenju odvetniških storitev – Navidezni pravni posli 17.09.2013 03.06.2014
Nepriznanje odbitka DDV na podlagi nadomestnega računa, ki ne predstavlja originalne listine 10.09.2013 20.05.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV zaradi sodelovanja z neplačujočimi gospodarskimi subjekti – Presoja objektivnih in subjektivnih okoliščin 10.09.2013 09.06.2014
Pravica do odbitka DDV po računih za dobavo raznih odpadnih materialov in papirja – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 10.09.2013 10.06.2014
Uporaba določbe 76.a člena ZDDV-1 – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 03.09.2013 30.05.2014
Priznavanje pravice do odbitka DDV – Sodelovanje v goljufivih transakcijah – Navidezni posli – Nabava odpadnih surovin 03.09.2013 17.06.2014
Nabava strojev in pravica do odbitka DDV – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 27.08.2013 23.06.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV za nakup nepremičnine in proizvodne linije – Vedenje o goljufivih transakcijah 27.08.2013 26.06.2014
Pravica do odbitka DDV – Izdajanje računov za raznovrstne storitve z namenom pridobitve davčnih ugodnosti 27.08.2013 30.06.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 346