aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POBOT TERJATEV – Zahteva za vračilo DDV – Pravica do vračila presežka DDV, ki se pojavi zaradi zmanjšanja davčne osnove (I U 713/2016) 28.02.2017 05.06.2017
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA – Obseg in vrsta opravljenih storitev – Pravica do odbitka DDV (I U 840/2016) 21.02.2017 31.05.2017
GOLJUFIJA IZDAJATELJA RAČUNA – Navidezni pravni posli ter zavrnitev pravice do odbitka DDV – Dodatna odmera DDPO in DDV (I U 1052/2015) 07.02.2017 26.07.2017
POGOJI ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Poslovanje z neplačujočimi pravnimi subjekti ter vsebinsko pomanjkljivi računi (I U 316/2016-12) 07.02.2017 01.09.2017
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Navidezni pravni posel ter zloraba sistema DDV (I U 1546/2016-51) 30.01.2017 04.01.2018
SODELOVANJE V TRANSAKCIJAH, KATERIH NAMEN JE IZOGIBANJE PLAČILU DDV (I U 3/2016-10) 10.01.2017 31.08.2017
VRAČILO PRESEŽKA DDV – Pobot obveznosti iz naslova presežka iz obračuna DDV-O (I U 648/2016) 06.12.2016 06.04.2017
ODGOVORNOST ZA ZLORABO SISTEMA DDV, ČE DAVČNI ZAVEZANEC RAVNA NESKRBNO, NEODVISNO OD NJEGOVEGA RESNIČNEGA VEDENJA O ZLORABI – Posli med povezanimi osebami (I U 642/2016) 06.12.2016 21.04.2017
SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA PLAČILO DDV SKLADNO S 76.b ČLENOM ZDDV-1 – Vedenje o sodelovanju v goljufivih transakcijah (I U 1602/2015) 25.10.2016 28.03.2017
TISKANJE IN DISTRIBUCIJA LETAKOV – Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Opustitev potrebne skrbnosti dobrega gospodarstvenika (I U 1658/2015) 11.10.2016 20.04.2017
DOBAVA ODPADNIH SUROVIN TER ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Fiktivni posli katerih namen je pridobitev davčne ugodnosti (I U 1708/2015) 04.10.2016 24.03.2017
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV, KADAR DOBAVA BLAGA NI OPRAVLJENA – Navidezni pravni posli ter pridobitev davčne ugodnosti (I U 138/2016) 13.09.2016 30.05.2017
ODVZEM IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Neoddajanje obračunov za DDV (I U 1857/2015) 06.09.2016 06.06.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Sodelovanje v goljufivih transakcijah – Dodatna odmera DDV (I U 1880/2015) 30.08.2016 09.06.2017
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Povezane osebe, subjektivni element ter vedenje o goljufivih transakcijah (I U 980/2016) 30.08.2016 12.04.2017
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Predložitev dokazil, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico (I U 1237/2015) 23.08.2016 14.04.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Dejanski nakup zemljišča – Dokazno breme (I U 112/2016) 23.08.2016 28.06.2017
DOKAZILA O DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENI PLAČILA DDV – Izdan bremepis v zvezi z vračilom blaga (I U 1492/2015) 05.07.2016 28.09.2016
RAČUNI, KI SE SKLICUJEJO NA POGODBO IN KONČNI OBRAČUN – Pomanjkljivo sestavljeni računi ter pravica do odbitka DDV (I U 1720/2015) 15.06.2016 11.10.2016
POPRAVEK OBRAČUNA DDV – NAKNADNA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV (III U 175/2015) 25.03.2016 24.08.2016
SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA PLAČILO DDV – OBVESTILO O OBSTOJU OKOLIŠČIN (I U 1090/2015) 22.02.2016 31.08.2016
Zbiranje in odvoz kovinskih odpadkov in odpadnega papirja – Pravica do odbitka DDV – Zloraba sistema DDV 10.02.2016 27.06.2016
RESNIČNOST POSLOVNE TRANSAKCIJE – Manjkajoči podatki o vrsti in obsegu zaračunanih del (I U 718/2015) 10.02.2016 30.07.2019
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV – Izgradnja parkirišč (I U 104/2015) 12.01.2016 10.04.2017
SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA PLAČILO DDV – Sorodstveno povezane družbe ter izogibanje plačilu DDV (I U 67/2015) 15.12.2015 26.09.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341