aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Pravica do odbitka DDV – Vedenje o sodelovanju v transakcijah, ki so del utaje davka – Nakup rabljenega vlečnega vozila 23.09.2014 20.03.2015
Pravica do odbitka DDV – Predložitev dokazov o dejansko opravljenih dobavah in storitvah 09.09.2014 22.05.2015
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Dobava odpadnih surovin – Transakcije, izvedene z namenom goljufije 01.09.2014 02.06.2015
Zastopanje strank v odškodninskih zahtevkih proti zavarovalnicam - Posplošen in nepopoln opis storitve na izdanih računih – Priznanje pravice do odbitka DDV 26.08.2014 28.05.2015
Verodostojne knjigovodske listine – Izkazanost poslovnega dogodka – Nabava stroja na podlagi pogodbe o finančnem lizingu 26.08.2014 17.06.2015
Pravica do odbitka DDV pri nakupu vozila – Ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki ne pomenijo običajne poslovne prakse – Obstoj zlorabe sistema DDV 21.08.2014 23.02.2015
Pravica do odbitka DDV – Neizkazanost storitev po prejetih računih 22.07.2014 12.01.2015
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV za nakup osnovnih sredstev – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 01.07.2014 17.03.2015
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV za nakup osnovnih sredstev – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 01.07.2014 17.03.2015
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV – Sodelovanje pri goljufivih transakcijah v povezavi z nabavo vozil 01.07.2014 16.03.2015
Pravica do odbitka ddv v zvezi z nabavo jaht – Dodatna odmera DDV – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 10.06.2014 23.03.2015
Pravica do odbitka DDV – Subjektivni element pri utaji davkov – Nakup kmetijskih strojev 03.06.2014 16.02.2015
Solidarna odgovornost davčnega zavezanca na področju DDV – Objektivne okoliščine in subjektivni elementi 27.05.2014 18.11.2014
Pravica do odbitka DDV - Navidezni posli in navidezni računi – Vedenje o goljufivih transakcijah 27.05.2014 27.11.2014
Delni davčni inšpekcijski nadzor – Prikrit pravni posel – Dodatna odmera DDV 20.05.2014 11.03.2015
Pravica do odbitka DDV – Komisijska prodaja rabljenih motornih vozil 13.05.2014 28.11.2014
Nepriznanje pravice do odbitka DDV - Fiktivna dobava tovornega vozila 13.05.2014 11.02.2015
Zavrnitev pravice do odbitka DDV, obračunanega pri nakupu nepremičnin – Neizkazovanje namena, da se bo nepremičnina uporabljala za obdavčeno dejavnost 29.04.2014 26.09.2014
Uveljavitev pravice do odbitka DDV - Storitve raziskave trga, ki dejansko niso bile opravljene 29.04.2014 04.11.2014
Davčna izvršba zneska obveznosti iz naslova DDV – Seznam izvršilnih nalogov 16.04.2014 14.09.2015
Pravica do odbitka DDV – Opravljanje dela na črno – Presoja objektivnih okoliščin 15.04.2014 22.10.2014
Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Vedenje, da davčni zavezanec sodeluje pri transakcijah, ki so del davčne goljufije 15.04.2014 06.11.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Navidezni račun za storitev postavitve računalniškega centra 15.04.2014 05.12.2014
Obveznost identifikacije za namene DDV – Preprodaja rabljenih osebnih vozil 08.04.2014 30.10.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Računi, ki ne vsebujejo podatka o identifikaciji opravljene storitve 08.04.2014 04.12.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341