aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Pogoji za uveljavitev odbitka DDV – Pomanjkanje verodostojnih knjigovodskih listin (I U 459/2013) 01.04.2014 26.01.2015
Pogoji za odbitek vstopnega DDV – Ustrezen račun 11.03.2014 28.01.2015
Predpisane sestavine računa ter pravica do odbitka DDV 04.03.2014 17.12.2014
Pravica do odbitka DDV – Obrazložitev subjektivnega elementa 04.03.2014 29.01.2015
Navidezno opravljanje dejavnosti z namenom utaje DDV – Fiktivni računi ter neverodostojne listine 25.02.2014 30.12.2014
Pravica do odbitka DDV – Računi za dobavo rezervnih delov – Poslovanje z neplačujočimi gospodarskimi subjekti 25.02.2014 09.01.2015
Objektivne okoliščine pri zavrnitvi pravice do odbitka DDV – Nepravilnosti, ugotovljene na strani izdajatelja računov 25.02.2014 27.01.2015
Pogoji za uveljavitev pravice do odbitka DDV – Navidezni posli med povezanimi osebami 24.02.2014 03.09.2015
Dodelitev identifikacijske številke za namene DDV in predložitev instrumenta zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti 18.02.2014 29.09.2014
Zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti – Upravičenost zahteve za vračilo DDV 18.02.2014 01.10.2014
POMANJKANJE VERODOSTOJNIH LISTIN TER PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zmotna uporaba materialnega prava (X Ips 196/2013) 13.02.2014 24.09.2018
Solidarna odgovornost za plačilo obveznosti – Vložitev vloge za obročno plačilo davka 12.02.2014 24.06.2015
Pravica do odbitka DDV – Obrazložitev subjektivnega elementa 11.02.2014 16.12.2014
Nepriznanje pravice do odbitka DDV – Objektivne okoliščine pri trgovanju z naftnimi derivati 28.01.2014 31.12.2014
Navidezni posli in navidezni računi pri nabavi vozil – Zavrnitev pravice do odbitka DDV 14.01.2014 21.10.2014
Nabava računalniških komponent ter pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV 07.01.2014 30.09.2014
Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah 17.12.2013 13.08.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV iz razloga, ker davčni zavezanec z listinami ni dokazal, da mu je prav izdajatelj računa opravil zaračunane transakcije – Napačno uporabljeno materialno pravo 10.12.2013 12.08.2014
Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah 26.11.2013 17.07.2014
Nepopolno vodenje dokumentacije ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 26.11.2013 05.08.2014
Navidezni pravni posli ter nepriznavanje odbitka DDV – Prodaja poslovnega deleža 19.11.2013 30.06.2014
Pomanjkanje verodostojnih knjigovodskih listin – Pogoji za zavrnitev pravice do odbitka DDV 19.11.2013 11.08.2014
Pogoji za priznanje odbitka DDV – Računi, prejeti s strani družbe »missing trader« 19.11.2013 26.08.2014
Pravica do odbitka DDV – Storitev, opravljena s strani izdajatelja računa, njegovega podizvajalca ali koga drugega 12.11.2013 24.07.2014
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV – Verodostojno dokumentiranje poslovnih dogodkov 12.11.2013 28.07.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341