aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
01. ZAKON O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN-2) 01.01.2007 [!] 17.11.2006
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 01.07.2013 24.06.2013
02.1 ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1) 01.01.2021 04.01.2021
02.a Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila 14.07.2012 16.07.2012
03. ZAKON O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP) 01.01.2013 [!] 11.12.2012
03.a Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu 01.01.2007 12.01.2007
04. ZAKON O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-2) 19.10.2010 05.10.2010
05.2b Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 20.04.2019 23.07.2019
05.2c Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov 16.06.2018 20.07.2018
05.2d Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe 20.04.2019 08.04.2019
05.3a UREDBA o razvrščanju objektov 30.07.2022 15.07.2022
05.4 GRADBENI ZAKON (GZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2023 [!] 05.01.2024
05.4 GRADBENI ZAKON (GZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 18.08.2022 27.12.2023 [!] 04.08.2022
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 14.02.2023 22.12.2023 [!] 06.09.2023
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2023 [!] 05.01.2024
07. POJASNILO 1 k SRS 5 (2016) - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2016 [!] 18.04.2017
08.1 ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1) 28.07.2012 30.07.2012
08.a Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
08.b Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
08.c Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register 02.03.2013 04.03.2013
09. Konvencija o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah 01.05.2011 [!] 31.03.2011
10. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek 01.01.2020 23.12.2019
11. ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) 31.05.2012 [!] 06.06.2012
12. ZAKON O DAVKU NA FINANČNE STORITVE (ZDFS - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 16.12.2014
12.a Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 23.12.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30