aktualno arhiv vse     Število vpisov: 79
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Dobava blaga z montažo v drugo državo članico 23.01.2007 24.01.2007
Knjigovodsko-davčna obravnava na podlagi identifikacije v drugi državi članici EU obračunanega DDV 22.04.2009 24.03.2009
(Samo)obdavčitev z DDV od storitev uporabe avtocest, ki ležijo v drugi državi članici, kot je Slovenija, in na to uporabo vezane storitve obdelave podatkov 12.10.2009 12.10.2009
Prevoz blaga, opravljen s strani davčnega zavezanca iz tretje države po ozemlju Skupnosti in izven ozemlja Skupnosti (spremembe PZDDV od 03.04.2010 naprej) 28.04.2010 28.04.2010
Prevoz blaga, opravljen s strani slovenskega davčnega zavezanca davčnemu zavezancu iz tretje države po ozemlju Skupnosti in izven ozemlja Skupnosti (spremembe PZDDV od 03.04.2010 naprej!) 29.04.2010 29.04.2010
Prevoz blaga, opravljen s strani slovenskega davčnega zavezanca drugemu davčnemu zavezancu v povezavi z uvozom blaga v Skupnost (spremembe PZDDV od 03.04.2010 naprej!) 10.05.2010 11.05.2010
Datum uveljavitve pravice do odbitka DDV pri obrnjenem davčnem bremenu – Kraj opravljanja storitve se določi na podlagi prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 11.05.2010 11.05.2010
Gradbene storitve na nepremičnini v Avstriji za slovensko pravno osebo, ki ni identificirana za namene DDV 12.07.2010 12.07.2010
Storitve cateringa na ozemlju Slovenije opravljene s strani davčnega zavezanca s sedežem izven Slovenije 24.08.2010 25.08.2010
Storitve prevoza blaga v povezavi z izvozom blaga iz Skupnosti za davčnega zavezanca iz druge države članice 11.10.2010 12.10.2010
Gradbene storitve na nepremičnini v drugi državi članici EU – Vsebina izdanih računov in rekapitulacijsko poročilo 30.12.2010 30.12.2010
Sejemske storitve, opravljene davčnim zavezancem po 01.01.2011 09.02.2011 09.02.2011
Posredovanje delovne sile ali dogovor o opravljanju storitev – Kraj opravljanja storitve v skladu z določili ZDDV-1 06.04.2011 06.04.2011
Storitev organizacije izobraževanja, opravljena slovenskemu davčnemu zavezancu 19.06.2011 20.06.2011
Oproščena dobava blaga znotraj Unije ali dobava blaga na ozemlju Slovenije pri zaporednih dobavah istega blaga 28.06.2011 28.06.2011
Opredelitev kraja opravljanja storitev za namene DDV pri izvedbi storitve na premičnini na ozemlju držav članic EU ter ozemlju tretjih držav 19.07.2011 19.07.2011
Popravek obračuna DDV pri dobavi blaga znotraj EU, opravljeni s strani slovenskega davčnega zavezanca davčnemu zavezancu v drugo državo članico, kateremu je bila odvzeta identifikacijska številka za namene DDV 29.07.2011 01.08.2011
Večstranski posli pri dobavi blaga na ozemlju tretje države 29.08.2011 29.08.2011
Večstranski posli pri dobavi blaga v drugo državo članico EU - Račun se izda davčnemu zavezancu, s sedežem v tretji državi 19.09.2011 19.09.2011
Opredelitev vsebine storitve – Storitev izobraževanja ali elektronsko opravljena storitev 19.12.2011 19.12.2011
Pridobitev statusa »atipični davčni zavezanec« pri transakcijah znotraj EU 05.03.2012 05.03.2012
Obračun DDV od cestnega prevoza potnikov čez ozemlje Slovenije – Izvajalec prevoza je poslovni subjekt, ki nima sedeža v Sloveniji 11.06.2012 11.06.2012
Opredelitev kraja opravljanja storitve v primeru, kadar naročnik iz tretje države ne predloži davčne številke, pod katero naroča storitev 23.07.2012 23.07.2012
Obravnava najema bivalne prikolice z vidika DDV – Storitev najema prevoznega sredstva ali storitev v zvezi z nepremičninami 13.08.2012 13.08.2012
DDV obravnava prerazdelitve (»prefakturiranja«) postranskih stroškov, nastalih pri opravljanju transakcij 10.09.2012 10.09.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 79