aktualno arhiv vse     Število vpisov: 71
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Dajanje v najem garaž in površin za parkiranje plovil – Transakcija, oproščena plačila DDV ali obdavčena z DDV 25.02.2015 25.02.2015
Davčna stopnja DDV pri prodaji stanovanja davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV 09.09.2008 10.09.2008
DDV obravnava storitev najema prevoznega sredstva in storitev zavarovanja – Zavarovalne storitve, oproščene plačila DDV 05.03.2013 05.03.2013
DOBAVA (IZVOZ) BLAGA IZ UNIJE DIPLOMATSKEMU PREDSTAVNIŠTVU, KI IMA SEDEŽ V TRETJI DRŽAVI – Dobava blaga, oproščena plačila DDV – Sklicevanje na 52. ali 54. člen ZDDV-1? 17.05.2018 17.05.2018
DOBAVA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU, KI NIMA SEDEŽA NA OZEMLJU SLOVENIJE, IN KI GA LE-TA ODPOŠLJE ALI ODPELJE V NAMEMBNI KRAJ ZUNAJ UNIJE – Oprostitev plačila DDV 06.06.2022 06.06.2022
DOBAVA BLAGA IZ SLOVENIJE V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Dokazovanje izvedbe prevoza, za prevoz poskrbi kupec – Rok za predložitev pisne izjave s strani kupca 18.02.2020 18.02.2020
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 27.09.2016 27.09.2016
Dobava motornega tovornega vozila znotraj Unije – Uveljavitev oprostitve plačila DDV znotraj Unije na podlagi dokazila, da je kupec predložil obračun DDV v zvezi s pridobitvijo blaga znotraj Unije 30.04.2015 30.04.2015
Dobava nepremičnine, ki v naravi predstavlja utrjeno (asfaltirano) dovozno cesto – Obravnava transakcije z vidika DDV 11.04.2016 11.04.2016
DOBAVA RABLJENEGA OSEBNEGA AVTOMOBILA, PRI NABAVI KATEREGA DAVČNI ZAVEZANEC NI IMEL PRAVICE DO ODBITKA DDV, V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Oprostitev plačila DDV ter ustrezno sklicevanje na izdanem računu 22.03.2019 22.03.2019
Dobava rabljenega osebnega prevoznega sredstva v drugo državo članico – (Ne)prava oprostitev plačila DDV ter ustrezno sklicevanje na izdanem računu 15.10.2013 15.10.2013
DOBAVA ZAŠČITNE OPREME (OBRAZNIH MASK IN ROKAVIC) DRŽAVNEMU ORGANU ALI ORGANIZACIJI ZA NAMENE BREZPLAČNEGA RAZDELJEVANJA OSEBAM, KI JIH JE PRIZADELA EPIDEMIJA COVID-19 06.05.2020 06.05.2020
Določitev kraja dobave blaga – Opravljene storitve na blagu v državi končnega prejemnika 03.03.2015 03.03.2015
DOLŽNOST POPRAVKA ODBITKA DDV – Nepremičnina, za katero je davčni zavezanec ob nabavi uveljavil pravico do odbitka DDV, jo oddajal v obdavčen najem, sedaj pa je nezasedena 22.06.2018 22.06.2018
Dolžnost predložitve zahtevka za izdajo ID številke za DDV, kadar davčni zavezanec (več) ne opravlja samo transakcij, oproščenih plačila DDV brez pravice do odbitka – Prenehanje identifikacije za namene DDV 12.12.2012 12.12.2012
DOVOLITEV UPORABE NEPREMIČNINE ZA SLUŽNOST POTI ZA HOJO IN VOŽNJO – Transakcija, od katere se (ne) obračunava DDV? 28.02.2017 28.02.2017
IZBIRA PRAVICE ZA OBDAVČITEV TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI – Sprememba 45. člena ZDDV-1 (novela J) ter vpliv na skrajni rok za izpolnitev administrativnih obveznosti v povezavi z dogovorom o izbiri obdavčitve 25.01.2019 25.01.2019
Izdaja računa za prejeto predplačilo, preden je opravljena dobava blaga izven Unije 04.06.2015 04.06.2015
Izvoz osebnega avtomobila, pri pridobitvi katerega ni bila uveljavljena pravica do odbitka DDV – Sklicevanje na veljavno določbo ZDDV-1 na izdanem računu 20.10.2011 20.10.2011
Mednarodni prevoz potnikov – (Pre)zaračunavanje stroškov nakupa letalskih vozovnic za prevoz potnikov v mednarodnem prometu 01.07.2014 01.07.2014
NAKUP BLAGA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI UNIJE TER IZVOZ BLAGA IZ UNIJE KONČNEMU KUPCU 18.10.2016 18.10.2016
Nakup osnovnega sredstva v Sloveniji in prenos le-tega v drugo državo članico za namene podjetja – Vidik DDV pri prenosu blaga v drugo državo članico 08.10.2015 08.10.2015
Obdavčena transakcija storitve dajanja nepremičnin v (pod)najem na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1 – Naknadna sprememba pogojev 31.01.2011 31.01.2011
Obdavčitev transakcij z nepremičninami, pri katerih skupna izjava skladno z določili 45. člena ZDDV-1 ni bila predložena 13.02.2012 13.02.2012
Obdavčitev zaračunavanja stroškov pridobitve bančne garancije z DDV in/ali z DFS 12.03.2014 12.03.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 71