aktualno arhiv vse     Število vpisov: 191
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Identifikacijska številka kupca (naročnika) na računu 14.12.2006 23.01.2007
Razlaga 4. odstavka 89. člena ZDDV-1 (davčno obdobje) 28.02.2007 01.03.2007
Vsebina izdanih dobropisov v povezavi z obračunom DDV 21.02.2007 06.03.2007
Interpretacija tretjega odstavka 76. člena zddv-1 – dobava blaga oz. storitev v Sloveniji s strani osebe, ki ni identificirana za namene DDV v Sloveniji 23.02.2007 12.03.2007
Izstavitev računov in obračun DDV upravljalcev objektov 05.03.2007 19.03.2007
DDV na izdanih računih pri izvajanju upravnih nalog v upravnih enotah v RS 13.03.2007 23.03.2007
Zaokroževanje zneskov na računu in odbitek DDV 03.04.2007 16.04.2007
Dopolnilna deklaracija kot knjigovodska listina za namene DDV 14.05.2007 18.05.2007
Zaračunavanje naročnine za 12 mesecev vnaprej in DDV 22.05.2007 03.07.2007
Dokazilo o iznosu blaga iz carinskega območja Skupnosti 17.07.2007 20.07.2007
Dokazilo o iznosu blaga iz Skupnosti 20.07.2007 06.08.2007
Davčno obdobje – prehod iz obvezne mesečne zavezanosti prvih 12 mesecev v trimesečnega zavezanca za DDV 02.08.2007 31.08.2007
Davčno obdobje – prehod iz obvezne mesečne zavezanosti prvih 12 mesecev v trimesečnega zavezanca za DDV 13.09.2007 26.09.2007
Dobava blaga z instaliranjem in status izvoznika ter izpolnjevaje obrazca DDV-O 05.10.2007 07.11.2007
Identifikacija za namene DDV in zajemanje obdavčljivega prometa 20.11.2007 06.12.2007
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih davčnih obveznosti 11.01.2008 15.01.2008
Dokazilo o izvozu blaga za namene oprostitve plačila DDV 28.01.2008 15.02.2008
Nabava knjig od dobavitelja iz norveške na ozemlju Slovenije in obračun DDV 22.01.2008 19.02.2008
Posebna ureditev za rabljeno blago iz 312 do 332 člena Direktive Sveta 2006-112-EC 22.01.2008 20.02.2008
Vpisovanje podatkov v obračun DDV-O – odgovori na nekatera vprašanja glede izpolnjevanja obrazca DDV-O 21.02.2008 25.02.2008
Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca iz tretje države in (ne)obstoj stalne poslovne enote 22.01.2008 10.03.2008
Vpisovanje podatkov v obračun DDV-O – dopolnitve in popravki odgovorov na nekatera vprašanja glede izpolnjevanja obrazca DDV-O 07.03.2008 11.03.2008
Obveznosti in pravice davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, in potnika, ki nima prebivališča v Sloveniji 23.04.2008 28.04.2008
Obdavčitev dobave opreme in opravljenih storitev montaže v tujini z DDV 24.04.2008 29.05.2008
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih davčnih obveznosti – dodatna pojasnila 06.06.2008 10.06.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 191