aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ARA, PLAČANA V OKVIRU POGODBENEGA DOGOVORA – Vidik DDV, kadar se ara zadrži, vrne ali všteva v pogodbeni znesek 12.05.2017 12.05.2017
BREXIT (izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije) – Vidik DDV pri transakcijah z blagom in storitvami od 01.01.2021 naprej 04.12.2020 04.12.2020
DDV in gradbeništvo ter nekatere transakcije v povezavi z nepremičninami - 1. del 28.02.2011 28.02.2011
DDV in gradbeništvo ter nekatere transakcije v povezavi z nepremičninami - 2. del 21.03.2011 21.03.2011
DDV OBRAVNAVA SPLETNEGA DOSTOPA DO SEMINARJEV (WEBINARJEV), KI SE OPRAVIJO DAVČNIM ZAVEZANCEM, KI DELUJEJO KOT TAKI – Določitev kraja opravljanja storitev (1. del) 05.03.2021 05.03.2021
DDV OBRAVNAVA SPLETNEGA DOSTOPA DO SEMINARJEV (WEBINARJEV), KI SE OPRAVIJO OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI – Določitev kraja opravljanja storitev (2. del) 10.03.2021 10.03.2021
DDV VIDIK DELOVANJA V SVOJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN TER V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN 03.09.2018 03.09.2018
DDV VIDIK OBDAVČITVE OBRATOVALNIH STROŠKOV V POVEZAVI Z ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM 23.12.2016 23.12.2016
DDV VIDIK PRENOSA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Sejmi, dodelavni posli, cenitve blaga, vzpostavitev zalog pri kupcu … 03.07.2017 03.07.2017
Dve, tri besede o odbitku DDV 24.10.2013 24.10.2013
FINANČNI LEASING – Temeljne značilnosti za opredelitev obdavčljive transakcije dobave blaga ali obdavčljive transakcije opravljanja storitev za namene DDV 07.12.2017 07.12.2017
HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE 23.07.2020 23.07.2020
INCOTERMS KLAVZULE PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Zaračunavanje storitev prevoza blaga pri uporabi različnih Incoterms klavzul ter vpliv na izvajanje DDV 04.04.2019 08.03.2021
Novosti (spremembe in dopolnitve) ZDDV-1 – od 01.01.2015 naprej (1. del) 02.12.2014 02.12.2014
Novosti (spremembe in dopolnitve) ZDDV-1 – od 01.01.2015 naprej (2. del) 10.12.2014 10.12.2014
Novosti (spremembe) pri obdavčitvi z DDV ob vstopu Hrvaške v EU 30.05.2013 04.06.2013
Obrnjena davčna obveznost in pravica do odbitka vstopnega DDV 02.03.2010 02.03.2010
Odbitek DDV pri pridobitvi / uvozu / nabavi prevoznih sredstev (osebnih in/ali tovornih) ter obdavčitev z DDV pri prodaji le-teh (2. del) 13.01.2014 13.01.2014
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM (1. del) 14.02.2019 14.02.2019
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM (2. del) 15.03.2019 15.03.2019
Osnove in posebnosti verižnih - tri in večstranskih poslov 28.08.2012 28.08.2012
Pomembnejši spremembi PZDDV od 03.04.2010 23.06.2010 23.06.2010
Popravek obračunanega DDV s strani upnikov v primeru prisilnih poravnav in stečajev (vključujoč tudi spremembe ZDDV-1 v veljavi od 20.10.2011 naprej) 24.10.2011 24.10.2011
POSEBNA UREDITEV SKLADIŠČENJA NA ODPOKLIC – Prenos blaga v drugo državo članico z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu – od 01.01.2020 naprej 31.12.2019 31.12.2019
Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce rabljenega blaga – Nekatere posebnosti, sodna praksa Sodišča EU ter primeri 22.03.2016 22.03.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42