aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
TISKANJE KNJIG, BROŠUR, SLIKANIC, itd. TER OBDAVČITEV Z DDV – Merilo razlikovanja, kdaj govorimo o dobavi blaga in kdaj o opravljanju storitev 16.03.2023 16.03.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV TER DOLOČITEV ZAČETEK TEKA PREKLUZIVNEGA ROKA ZA NJENO UVELJAVLJANJE, št. 1/2022 16.11.2022 16.11.2022
DDV OBRAVNAVA SPLETNEGA DOSTOPA DO SEMINARJEV (WEBINARJEV), KI SE OPRAVIJO OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI – Določitev kraja opravljanja storitev (2. del) 10.03.2021 10.03.2021
DDV OBRAVNAVA SPLETNEGA DOSTOPA DO SEMINARJEV (WEBINARJEV), KI SE OPRAVIJO DAVČNIM ZAVEZANCEM, KI DELUJEJO KOT TAKI – Določitev kraja opravljanja storitev (1. del) 05.03.2021 05.03.2021
BREXIT (izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije) – Vidik DDV pri transakcijah z blagom in storitvami od 01.01.2021 naprej 04.12.2020 04.12.2020
UČINEK SODB SODIŠČA EU, V KATERIH SLEDNJE POJASNI IN NATANČNJEJE DOLOČI POMEN TER OBSEG NEKEGA PRAVILA PRAVA EU – Učinek »ex tunc« oz. učinek »za nazaj« 23.10.2020 23.10.2020
HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE 23.07.2020 23.07.2020
ZAPOREDNE DOBAVE BLAGA – Uporaba 20.a člena ZDDV-1 v odvisnosti od tega, kateri od vmesnih dobaviteljev organizira odpošiljanje oz. prevoz blaga 28.02.2020 28.02.2020
POSEBNA UREDITEV SKLADIŠČENJA NA ODPOKLIC – Prenos blaga v drugo državo članico z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu – od 01.01.2020 naprej 31.12.2019 31.12.2019
INCOTERMS KLAVZULE PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Zaračunavanje storitev prevoza blaga pri uporabi različnih Incoterms klavzul ter vpliv na izvajanje DDV 04.04.2019 08.03.2021
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM (2. del) 15.03.2019 15.03.2019
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM (1. del) 14.02.2019 14.02.2019
PRENOS PODJETJA ZA NAMENE DDV KOT NEOBDAVČLJIVA TRANSAKCIJA – Opredelitev pojma ter pogojev na podlagi določil ZDDV-1 ter sodne prakse Sodišča EU 04.02.2019 04.02.2019
DDV VIDIK DELOVANJA V SVOJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN TER V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN 03.09.2018 03.09.2018
PRAVICA DO ODBITKA DDV V POVEZAVI Z NAKUPOM, GRADNJO ALI PRENOVO NEPREMIČNIN – Dokazovanje uporabe nepremičnine za namene izvajanja dejavnosti s pravico do odbitka DDV 30.07.2018 30.07.2018
FINANČNI LEASING – Temeljne značilnosti za opredelitev obdavčljive transakcije dobave blaga ali obdavčljive transakcije opravljanja storitev za namene DDV 07.12.2017 07.12.2017
DDV VIDIK PRENOSA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Sejmi, dodelavni posli, cenitve blaga, vzpostavitev zalog pri kupcu … 03.07.2017 03.07.2017
ARA, PLAČANA V OKVIRU POGODBENEGA DOGOVORA – Vidik DDV, kadar se ara zadrži, vrne ali všteva v pogodbeni znesek 12.05.2017 12.05.2017
DDV VIDIK OBDAVČITVE OBRATOVALNIH STROŠKOV V POVEZAVI Z ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM 23.12.2016 23.12.2016
ROKI ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV-O PRI RAZLIČNIH POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN/ALI PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI (postopek osebnega stečaja, prisilne poravnave, stečajni postopek nad pravno osebo, likvidacija) 01.07.2016 01.07.2016
Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce rabljenega blaga – Nekatere posebnosti, sodna praksa Sodišča EU ter primeri 22.03.2016 22.03.2016
Prenehanje identifikacije za namene DDV ob prehodu na posebno ureditev za male davčne zavezance – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV od zalog blaga in osnovnih sredstev 10.02.2016 10.02.2016
Prejeta in dana predplačila ter obveznost obračuna DDV 02.12.2015 02.12.2015
Pridobitev blaga znotraj Unije - DDV obravnava s praktičnimi primeri 05.11.2015 05.11.2015
Novosti (spremembe in dopolnitve) ZDDV-1 – od 01.01.2015 naprej (2. del) 10.12.2014 10.12.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42