O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Prevodi: Priloge:
Stranke: CHEP Equipment Pooling
Datum izdaje: 21.10.2021
Datum vpisa: 22.10.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 578
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI, KI NI DRŽAVA ČLANICA VRAČILA – Imetništvo računa – Zavrnitev zahtevka za vračilo – ,Storniranje‘ računa s strani dobavitelja – Izdaja novega računa (C-80/20) Wilo Salmson France 21.10.2021 21.10.2021
ODBITEK VSTOPNEGA DDV – Nepremičnina – Pisarna – Fotonapetostna naprava – Odločitev o vključitvi, s katero se pridobi pravica do odbitka – Prekluzivni rok za uveljavljanje pravice do odbitka – Domneva vključitve v zasebno premoženje davčnega zavezanca ob neobstoju obvestila o odločitvi o vključitvi (C-45/20 in C-46/20) Finanzamt N (Communication de l’affectation) 14.10.2021 15.10.2021
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE V PRIMERU ZNIŽANJA CENE PO OPRAVLJENI TRANSAKCIJI – Prispevki, ki jih farmacevtsko podjetje plača državnemu nosilcu zdravstvenega zavarovanja – Upravne formalnosti, ki jih nacionalna ureditev nalaga za uresničevanje pravice do zmanjšanja (C-717/19) Boehringer Ingelheim 06.10.2021 07.10.2021
DOBAVA NEPREMIČNIN IN STAVBNIH ZEMLJIŠČ, KUPLJENIH ZA NADALJNJO PRODAJO – Davčni zavezanec, za katerega pri nakupu nepremičnin davek ni bil odbiten – Nadaljnja prodaja, obdavčena z DDV – Pojem stavbna zemljišča - Ureditev obdavčitve marže (C-299/20) Icade Promotion 30.09.2021 04.10.2021
UPRAVNO SODELOVANJE IN BOJ PROTI GOLJUFIJAM NA PODROČJU DDV – Uredba (EU) št. 904/2010 - Prekinitev davčnega nadzora v primeru izmenjave informacij – Prekoračitev roka, določenega za posredovanje informacij – Vpliv na zakonitost prekinitve davčnega nadzora (C-186/20) HYDINA SK 30.09.2021 01.10.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 578